نمایش دادن همه 16 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کاشی دیواری ۳۰ در ۹۰ مدل کلکته طوسی calkate همراه با کاشی کف ۳۰در۳۰

99,000 تومان103,000 تومان
کاشی دیواری 30 در 60 مدل کلکته طوسی calkate همراه با کاشی کف 30در30

نام کلکته طوسی.لعاب مات. کارخانه صبا .خاک پرسلان. سایز 30/90 .کیفیت خوب. مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه. متراژ هر کارتن 1/35.

کف کلکته طوسی . کارخانه صبا. خاک پرسلان. لعاب مات. سایز 30/30 . کیفیت خوب. متراژ هر کارتن 1/35

مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند.

کاشی دیواری سایز ۳۰ در ۹۰ مدل MAKAN

98,000 تومان

کاشی دیواری سایز 30 در 90 مدل MAKAN

نام : ماکان کرم .کارخانه زرین.سایز 30/90.خاک قرمز.کیفیت خوب.

کاشی طبیعی نیز مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی دیواری سایز ۳۰ در ۹۰ مدل maral

98,000 تومان

کاشی دیواری سایز 30 در 90 مدل maral

نام مارال .لعاب براق .س 30/90 .متراژ در کارتن1/62. کارخانه زرین. خاک قرمز..کیفیت خوب. 

کاشی سنگ طبیعی نیز مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی دیواری سایز ۳۰ در ۹۰ مدل آرس Ars

98,000 تومان

کاشی دیواری سایز 30 در 90 مدل آرس Ars

نام آرس . کارخانه زرین. سایز 30/90 .خاک قرمز. کیفیت خوب. متراز در کارتن 1/62 .

کاشی طبیعی نیز مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی دیواری سایز ۳۰ در ۹۰ مدل گلکسی Galexy

98,000 تومان
کاشی دیواری سایز 30 در 90 مدل گلکسی Galexy نام گلکسی .لعاب براق. کارخانه نگین یزد. خاک قرمز. کیفیت خوب. سایز 30/90 .متراژ هر کارتن 1/34 . مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه.

کاشی طبیعی نیز مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند.

کاشی دیواری سایز ۳۰ در ۹۰ مدل مدیسون کرم medison cream

98,000 تومان
کاشی دیواری سایز 30 در 90 مدل مدیسون کرم medison cream کارخانه نگین یزد. لعاب مات. خاک قرمز. کیفیت خوب. سایز 30/90 . متراژ هر کارتن 1/34 . مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه.

کاشی طبیعی نیز مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند.

کاشی دیواری سایز ۳۰ در ۹۰ مدل والنتینو valentino

98,000 تومان

کاشی دیواری سایز 30 در 90 مدل والنتینو valentino

نام والنتینو. سایز 30/90. لعاب براق .کارخانه زرین .نوع خاک قرمز .متراژ در کارتن 1/62 . کیفیت خوب . برش رکتیفایر . قابلیت استفاده برای داخل ساختمان سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه .

کاشی طبیعی نیز مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی سایز ۳۰ در ۹۰ مدل calkate cream همراه با کاشی کف ۳۰ در ۳۰

98,000 تومان
کاشی سایز 30 در 90 مدل calkate cream همراه با کاشی کف 30 در 30

نام کلکته کرم .لعاب براق. کارخانه نگین یزد. خاک قرمز. کیفیت خوب. سایز 30/90 .متراژ هر کارتن 1/34 . مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام

کاشی طبیعی نیز مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی سایز ۳۰ در ۹۰ مدل samin gray

98,000 تومان

کاشی سایز 30 در 90 مدل samin gray

نام ثمین طوسی .کارخانه زرین. خاک قرمز. کیفیت خوب. سایز 30/90 .لعاب مات. متراژ هر کارتن 1/62 .  مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه .

مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی سایز ۳۰ در ۹۰ مدل آرتام آبی Artam Blue

98,000 تومان

کاشی سایز 30 در 90 مدل آرتام آبی Artam Blue

نام آرتام آبی .لعاب مات. کارخانه نگین یزد. خاک قرمز. کیفیت خوب سایز 30/90 . متراژ هر کارتن 1/34 .مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام .

مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی سایز ۳۰ در ۹۰ مدل رئال Real

98,000 تومان

کاشی سایز 30 در 90 مدل رئال Real

نام رئال .کارخانه نگین یزد . لعاب براق. خاک قرمز. کیفیت خوب. سایز 30/90 متراژ هر کارتن 1/34 . مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام .

مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی سایز ۳۰ در ۹۰ مدل کلکته Calkate

98,000 تومان

کاشی سایز 30 در 90 مدل کلکته Calkate

نام کلکته . کارخانه نگین یزد. لعاب براق. خاک قرمز .کیفیت خوب. سایز 30/90 متراژ هر کارتن 1/34 مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه.

مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی سایز ۳۰ در ۹۰ مدل گالا آبی gala blue

98,000 تومان

کاشی سایز 30 در 90 مدل گالا آبی gala blue

نام گالا آبی .کارخانه نگین یزد. لعاب مات. خاک قرمز. کیفیت خوب. سایز 30/90 متراژ هر کارتن 1/34 . مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه .

مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی سایز ۳۰ در ۹۰ مدل گالاکرم gala cream

98,000 تومان

کاشی سایز 30 در 90 مدل گالاکرم gala cream

نام گالا کرم .کارخانه نگین یزد. لعاب مات. خاک قرمز. کیفیت خوب. سایز 30/90 . متراژ هر کارتن 1/34 . مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه

مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی سایز ۳۰ در ۹۰ مدل گالاکرم MEDISON GRAY

98,000 تومان

کاشی سایز 30 در 90 مدل مدیسون MEDISON GRAY

نام مدیسون طوسی. کارخانه نگین یزد. لعاب مات. خاک قرمز. سایز 30/90 . متراژ هر کارتن 1/34 . کیفیت خوب. مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه

مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.

کاشی سایز ۳۰ در ۹۰ مدل مارمور Marmoor

133,000 تومان163,000 تومان

کاشی سایز 30 در 90 مدل مارمور Marmoor

نام مار مور .لعاب براق .کارخانه عقیق .خاک پرسلان .متراژ هر کارتن 1/35 .سایز 30/90. کیفیت خوب. مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه.

مناسب برای متناسب بودن با هر دکوراسیون آشپزخانه و منزلتان است ، تیم مجرب رانیکاسرام ظاهری بی انتها از خدمات خود با سبک های مختلف ارائه می دهد که به راحتی تمیز و نگهداری می شوند. با نصب کف کاشی صدا را در آشپزخانه تنظیم کنید که حال و هوای زیبا و دلنشینی را ایجاد کند.